Logopeda Maria Sadowska


Idź do treści

Odbyte szkolenia

„Edukacja przez ruch” tzw. metoda Dennisona. Suwałki 1993r.
Ogólnopolska Konferencja Logopedów zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Kultury Języka. Augustów 1994r.
warsztaty „Terapia jąkania” prowadzone przez J. Chęćka. Augustów 1995r.
Sesja naukowa nt. „Profilaktyka logopedyczna szansą dla dziecka i logopedy.” Warszawa 1995r.
Szkolenie nt. „ Doskonalenie z zakresu specyficznych trudności w nauce dla reedukatorów prowadzący zajęcia korekcyjno - kompensacyjne z dziećmi” Warszawa 1996r.
Warsztaty dla logopedów i lekarzy nt. „Diagnoza i terapia osób z różnymi zaburzeniami językowymi. Augustów 1996r.
Konferencja naukowa nt. „Rozwój poznawczy i rozwój językowy dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej. Diagnoza i postępowanie usprawniające.” Warszawa 1996r.
Szkolenia nt. „Opieka logopedyczna nad dzieckiem w wieku przedszkolnym”. Warszawa 1997r.
Konferencja naukowa nt. „ Mózgowe porażenie dziecięce. Problemy mowy i postępowanie usprawniające.” Warszawa 1997r,.
Szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia z glottodydaktyki przedszkolnej w wczesnoszkolnej.” prowadzone przez prof. B. Rocławskiego. Suwałki 1998r.
Szkolenie nt. „Praca z dzieckiem z mową bezdźwięczną.” Ełk 1998r.
Konferencja nt. „Integracja wyzwaniem nowej szkoły.” Suwałki 1998r.
Szkolenie nt. „Integracja sensomotoryczna” Białystok 1998r.
Szkolenie nt. „Terapia ręki u dzieci z zaburzeniami grafomotorycznymi.” Białystok 1999r.
Szkolenie dotyczące odblokowywania dzieci dyslektycznych i z różnymi innymi zaburzeniami metodą „One Brain” 1 i 2 stopień (Jednolity mózg) prowadzone przez Carol A. Hontz z Kalifornii Warszawa 1999r., 3 stopień Warszawa 01.2000r.
Szkolenie - Szkoła dla rodziców i wychowawców w oparciu o koncepcję T. Gordona pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”Warszawa 2000r.
Szkolenie „Jak sobie lepiej radzić z problemami własnymi oraz problemami uczniów”Suwałki 2001r.
Kurs doskonalący nt. „Wczesna interwencja logopedyczna”Warszawa 2001r.
Warsztaty „Jak postępować z dziećmi autystycznymi”Suwałki 2002r.
Warsztaty „Internet w dydaktyce”Suwałki 2003r.
Warsztaty nt. „Wczesna interwencja logopedyczna z zastosowaniem ustno-twarzowej terapii regulacyjnej wg koncepcji Castillo-Moralesa”Białystok 2003r.
Warsztaty „Wykorzystanie metody Marianne i Christopher Knill w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”Suwałki 2003r.
Seminarium Impostacji Głosu dla NauczycieliSuwałki 2003r.
Warsztaty „Praca w szkole z dzieckiem nadpobudliwym”Suwałki 2003r.
Warsztat Techniki AleksandraSuwałki 2004r.
Warsztaty Terapii Zajęciowej z Emisji GłosuSuwałki 2004r.
Warsztaty „Technika mowy i higiena głosu w pracy nauczyciela i logopedy”Warszawa 2005r.
Szkolenie „Technologie informatyczne w nowym zawodzie”Suwałki 2006
Kurs języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym.Suwałki 2006r.
Warsztaty „Jak pracować z komputerem bez zmęczenia oczu”Białystok 2007r.
Międzynarodowa Konferencja „Edukacja językowa i matematyczna dzieci”Gdańsk 2009r.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego