Logopeda Maria Sadowska


Idź do treści

Wyksztalcenie

1980 - 1982 - Studium Wychowania Przedszkolnego SuwałkiStudium ukończyłam z oceną bardzo dobrą
1983 - 1987 - Uniwersytet Śląski w KatowicachUkończyłam studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
1991 -1993 - pomagisterskie Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskimstudia ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym


Powrót do treści | Wróć do menu głównego